Regna!

Projekt “Rozwój energetyczny gmin zgodny z naturą”, który realizowany był od jesieni 2009 r. na Pomorzu, a także w rejonie Tarnowa formalnie zakończył swe prace i w kwietniu 2012 r. nadszedł czas na prezentację jego rezultatów. Dla wspierania gmin i działających na ich terenie podmiotów przygotowany został zestaw narzędzi takich, jak wytyczne, strategie dziedzinowe (dla zastosowania różnych typów odnawialnych źródeł energiiOZE), po imiennie adresowane strategie dla 25 samorządów lokalnych, zainteresowanych udziałem w projekcie. Produkty te udostępnione zostaną tym podmiotom w sposób tradycyjny. Natomiast za pomocą wortalu “Energia Naturalnie Efektywna” oferujemy możliwość korzystania z wiedzy specjalistów związanych z Fundacją Poszanowania Energii w Gdańsku (lidera ww. projektu) i z innymi instytucjami, zwłaszcza z gdańskim Instytutem Maszyn Przepływowych PAN. Poprzez system zapytań i wprowadzania informacji (w formie komentarza), jak i przez interaktywne pola analiz techniczno-ekonomicznych (zakładki w menu Analizy ekonomiczne) przedstawiciele gmin i inni użytkownicy wortalu uzyskają odpowiedzi na takie pytania, jak:
- na ile możemy / powinniśmy zredukować zużycie energii, aby wypełnić cele polityki europejskiej i standardy już uzyskane w gminach najbardziej rozwiniętych krajów Europy,
- czy i z wykorzystaniem jakich rodzajów OZE możemy spodziewać się istotnych zmian w strukturze dostaw energii w kierunku jej bardziej przyjaznych środowisku źródeł,
- jak przygotować się na przyjęcie oferty lub aktywnie poszukiwać ofert biznesowych z zakresu OZE, tak aby suma korzyści i ewentualnych niekorzyści była dodatnia dla społeczności lokalnej,
- jak dobrać parametry techniczno-ekonomiczne dla przedsięwzięć z zakresu OZE, które mogłyby być wspierane w obszarze usług publicznych lub gospodarstw domowych, a także rolnych w gminie.

Jednocześnie zachęcamy użytkowników, aby korzystając z poniższej formatki komentarza (Leave a reply), udostępniali pliki (opracowania, komunikaty, dane – w postaci tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, grafiki) dotyczące szeroko rozumianej problematyki energetycznej (zwłaszcza OZE), na przykład korzystając z usługi Google Drive (dostępnej dla każdego użytkownika poczty elektronicznej Gmail) lub innej podobnej usługi. W tym celu należy (po zaimportowaniu do Google Drive pożądanego dokumentu) w menu File wybrać Publish to the web, a następnie Start publishing, wklejając uzyskany link w polu komentarza.